Co sprawia, że mleko Valio jest najlepsze?

W Valio produkcja najwyższej jakości mleka możliwa jest dzięki odpowiedzialnemu podejściu do całego procesu jego wytwarzania.

Dotrzymujemy obietnic składanych wszystkim tym, którzy wytwarzają produkty mleczne Valio, dbając o jakość tych produktów i bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji.

Przetwory mleczne Valio to odpowiedzialny wybór

„Valio bierze odpowiedzialność za całość procesów wytwórczych, włącznie z etapem hodowli, w którym stosowany jest system zapewniający najwyższą jakość mleka. Hodowcy dbają o zdrowie zwierząt, stosując właściwe metody żywienia i higienę produkcji” – mówi Juha Nousiainen, Wiceprezes ds. usług rolniczych. Spółdzielnie mleczarskie Valio bezpłatnie świadczą usługi doradztwa swoim producentom mleka.   

Zdrowe, właściwie odżywione krowy pozostające pod opieką odpowiedzialnych hodowców dają najlepszej jakości świeże mleko. Współpraca ze specjalistami i fachowa dbałość o detale przekłada się na wydajniejszą produkcję, minimalizuje straty i zapewnia lepsze rezultaty.

Priorytetowe podejście do profilaktyki

Podwyższone standardy higieny w hodowli oraz stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych gwarantują zdrowie i dobrostan krów, co ogranicza konieczność podawania leków. Dzięki temu produkty Valio są jeszcze bezpieczniejsze dla konsumentów.

Niska zawartość antybiotyków gwarancją jakości i bezpieczeństwa mleka

Leki weterynaryjne zawierające antybiotyki, w wielu krajach podawane krowom rutynowo, w Finlandii są używane w znacznie mniejszym stopniu niż w innych krajach Skandynawii czy gdziekolwiek indziej na świecie.

Krowy mleczne Valio pozostają zdrowe i nie przenoszą wielu niebezpiecznych chorób, które można znaleźć u 80-90 procent bydła w Europie. Przykładowo serotyp Salmonella S. Dublin, powszechny w Europie, w Finlandii nie występuje.

Dzięki wysokim standardom higieny i zdrowym krowom gospodarstwa mleczarskie Valio produkują wysokiej jakości mleko, jedno z najlepszych na świecie.

Zrównoważone, etyczne praktyki żywieniowe  

Odpowiedzialność wiąże się z optymalnym wykorzystaniem zasobów, co skutkuje działaniami przyjaznymi dla środowiska.

Przetwory mleczne Valio to wybór  zrównoważony, wolny od GMO. Zaczynamy od doboru paszy dla bydła na bazie rzepaku i śruty rzepakowej zamiast soi, której negatywny wpływ na środowisko jest coraz bardziej odczuwalny. Takie pożywienie zapewnia właściwy skład aminokwasowy i doskonale uzupełnia kiszonkę z trawy, która wraz z krajowymi zbożami oraz minerałami i witaminami jest typową podstawą pasz dla krów w Finlandii. Duża część pasz jest produkowana lokalnie.

Kontrola jakości mleka

Świeże mleko jest badane pod kątem obecności komórek somatycznych i bakterii. W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku 99,8 proc. mleka produkowanego w gospodarstwach mleczarskich Valio spełniło wymagane kryteria. Dla porównania, w Danii w 2013 roku średni poziom komórek somatycznych był o 60 proc. wyższy, a poziom bakterii o 31 proc. wyższy niż w produktach mlecznych Valio. Wyniki badania mleka Valio były również lepsze niż w przypadku mleka z Norwegii, które też  uchodzi za produkt wysokiej jakości. 

Źródła:

Pierwszy wspólny raport na temat zintegrowanej analizy spożycia środków przeciwdrobnoustrojowych i występowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w bakteriach ludzi i zwierząt hodowlanych. ECDC/EFSA/EMA – (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób/ Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności/Europejska Agencja Leków) 2015.

NSMN, Skandynawskie statystyki jakości - 2013
Fińska Ustawa o Lekach (387/2014)
Animal Health ETT (Fińskie stowarzyszenie promujące zdrowie i dobrostan zwierząt)
Rozporządzenia UE w sprawie GMO (WE) 1829/2003 i 1830/2003