Dobrostan zwierząt

W spółdzielniach mleczarskich dbanie o dobrostan zwierząt to część codziennej pracy farmerów pracujących dla Valio. Od początku 2018 roku wypłacamy premię za odpowiedzialność gospodarstwom, które angażują się w dobrowolne działania na rzecz poprawy ich warunków życia.

Według statystyk fińskie zwierzęta są najzdrowsze na świecie, a fińskie mleko to najczystsze mleko. Systematyczna i profilaktyczna ochrona zdrowia to podstawa dobrostanu zwierząt. Około 93% mleka otrzymywanego przez Valio pochodzi z gospodarstw, które spełniają warunki uzyskania premii Valio za zrównoważony rozwój. Płacimy im dodatkowe 2 centy za każdy litr.

Warunki konieczne do uzyskania premii za odpowiedzialność to między innymi:

  1. Monitorowanie stanu zdrowia i regularna pielęgnacja kopyt
  2. Karmienie paszą bez soi i GMO
  3. Stosowanie antybiotyków tylko, kiedy to konieczne

Nasi hodowcy krów mlecznych na co dzień troszczą się o dobrostan i zdrowie swoich zwierząt. Są na przykład światowymi liderami w dbaniu o higienę dojenia przez co rzadziej zachodzi potrzeba użycia antybiotyków. W Finlandii, tak jak w wielu innych krajach, nie dodaje się ich profilaktycznie do paszy.

Oczywiście jeżeli zwierzę zachoruje, trzeba zapewnić mu opiekę. Gdy zachodzi taka potrzeba, weterynarz może przepisać antybiotyki. Kiedy krowa jest w trakcie leczenia, jej mleko nie jest dostarczane do mleczarni do upływu odpowiedniego czasu i do momentu przebadania go pod kątem pozostałości antybiotyków. Odpowiedzialne stosowanie leków oznacza, że zapobiegamy również pojawianiu się szczepów bakterii opornych na antybiotyki.

Czystość mleka stale zapewniają kompleksowe badania pod kątem pozostałości antybiotyków. Jest sprawdzane trzy razy: najpierw w gospodarstwie, następnie w mleczarni przed rozładowaniem i wreszcie przed transportem do przetwórni.

Wsparcie i kontrola obiektów

Codzienną pracę hodowców krów mlecznych wspomagają weterynarze Valio i około 20 doradców ze spółdzielni, jak również usługi laboratoryjne dostarczające informacji np. na temat wartości odżywczych paszy i czystości mleka. Dodatkowo Valio i spółdzielnie mleczarskie organizują szkolenia dla hodowców krów mlecznych. Ponadto Valio aktywnie angażuje się w badania i rozwój, które mają na celu poprawę zdrowia i dobrostanu krów.

Fińska jakość - krowie mleko jest sprawdzane kilka razy

Sprawdzamy jakość fińskiego mleka kilka razy na trasie z gospodarstwa do mleczarni. Hodowca monitoruje jakość i temperaturę w zbiorniku w przeliczeniu na krowę. Kierowca ciężarówki sprawdza temperaturę, zapach i wygląd w gospodarstwie i pobiera próbkę. Tylko najlepsze mleko, zgodne z wymogami, jest pompowane do samochodu. Poszczególne próbki są analizowane pod kątem składu i liczby bakterii. Kierowca przeprowadza badania pod kątem pozostałości substancji przeciwdrobnoustrojowych przed rozładowaniem go z samochodu do silosu w zakładzie produkcyjnym.

Nasze krowy mają imiona

Eeva, Aino, Tuula... Każde gospodarstwo Valio posiada imienną listę krów. Wierzymy, że troska o nasze zwierzęta i ich szczęście oraz hodowla w duchu zrównoważonego rozwoju umożliwia nam uzyskiwanie najlepszego fińskiego mleka.