2035 - mleko Valio bez śladu węglowego

Jesteśmy świadomi tego, jaki wpływ ma produkcja mleka na środowisko, i naszym obowiązkiem w Valio jest aktywnie go zmniejszać. Hodowcy krów i rolnictwo to jeden ze sposobów rozwiązania problemu zmiany klimatu.

Do 2035 roku chcemy wyeliminować ślad węglowy fińskiego mleka. To bardzo ambitny cel, ale możemy go osiągnąć dzięki współpracy. Oprócz Valio, w naszą działalność badawczą zaangażowanych jest także wiele podmiotów z sektora rolnego, energetycznego, ochrony środowiska oraz instytutów badawczych – na przykład Ośrodek Zasobów Naturalnych Luke czy Fiński Instytut Meteorologiczny.

Jak wyeliminujemy ślad węglowy mleka?

Krowa przekształca energię zawartą w roślinach w najlepsze mleko. W tym czasie w jej organizmie powstaje metan. Główne gazy cieplarniane związane z produkcją mleka to metan (40-50%), który uwalniany jest w procesie fermentacji rzepaku i przechowywania obornika, podtlenek azotu (35-45%) z gruntów ornych do produkcji pasz, a także dwutlenek węgla (10-15%) wytwarzany w procesie produkcji energii na różnych etapach łańcucha. Na potrzeby obliczania śladu węglowego, gazy cieplarniane są przeliczane na ekwiwalenty dwutlenku węgla.

Powstawanie bezemisyjnego krowiego mleka przyszłości oznacza, że emisje zostaną zredukowane i będą wychwytywane z powietrza, co najmniej w takim stopniu, w jakim są wytwarzane w gospodarstwach mlecznych, podczas transportu, w fabrykach i w procesie produkcji opakowań oraz na każdym innym etapie produkcji.

Nasz cel na 2035 rok realizujemy w szczególności na trzy sposoby:

  1. Wiążemy więcej dwutlenku węgla z trawą niż z powietrzem
  2. Wytwarzamy biogaz z obornika w celu zastąpienia nim paliw kopalnianych w transporcie
  3. Zmniejszamy emisje z torfu usuniętego z bagien

Fińskie krowy wiedzą co dobre

Krowy w spółdzielni mleczarskiej Valio nie jedzą soi jako źródła białka. Ich dieta składa się głównie z trawy i jest uzupełniona krajowymi zbożami i częściami roślin stanowiącymi pozostałości z produkcji np. rzepaku i oleju rzepakowego. W okresie zimowym pasza z trawy jest przechowywana. Produkcja mleka bez użycia soi to praktyka unikalna w skali światowej. Na potrzeby uprawy soi wycina się lasy deszczowe, które stanowią magazyn dwutlenku węgla całego świata, a zatem to także wybór na rzecz klimatu.

Liczba ludności na świecie zbliża się do 10 miliardów, więc użytki zielone i jedzące je zwierzęta, będą dalej potrzebne w procesie produkcji żywności, jako uzupełnienie uprawy warzyw. Najlepsze mleko i mięso można wytwarzać w najbardziej zrównoważony sposób na obszarach, gdzie krowy żywią się trawą i mają dostęp do odpowiedniej ilości wody – na przykład w Finlandii. Chcemy, by ten proces był jeszcze bardziej zrównoważony. Daje to lepszy wybór niż przenoszenie odpowiedzialności za wpływ na środowisko na inne kraje.

O połowę mniej metanu w pół wieku

Na przestrzeni dziesięcioleci fińscy hodowcy krów mlecznych wykonali kawał dobrej roboty na rzecz środowiska, zmniejszając emisję metanu przez krowy oraz eutrofizację spowodowaną nawozami zawierającymi fosfor i azot. Według Luke z obszarów zielonych wypłukiwane jest 0,43 kilograma fosforu. To mniej niż połowa niż wcześniej uważano.

W ciągu ostatnich 50 lat ilość metanu wytwarzanego przez fińskie krowy, w przeliczeniu na litr mleka, zmniejszyła się o połowę dzięki poprawie w zakresie hodowli, zdrowia i odżywiania zwierząt. Krowy są teraz w stanie dawać więcej mleka przy tym samym spożyciu paszy. W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku udział mleka w emisji gazów cieplarnianych w Finlandii utrzymywał się na poziomie 3–4% (Główny Urząd Statystyczny Finlandii, 2017). Teraz potrzebujemy nowych sposobów na ograniczanie szkodliwych emisji.

Coraz więcej paliw odnawialnych

Ta pierwsza jest potrzebna głównie do korzystania ze sprzętu oraz chłodzenia. Z kolei druga ma znaczenie w przypadku suszenia produktów w proszku, obróbki termicznej produktów, mycia i ogrzewania budynków. Produkcja energii powoduje emisje do powietrza. Jakość i wielkość emisji zależy od wykorzystywanego paliwa.

Segregacja i recykling

Fińskie produkty Valio są zapakowane w jednorazowe opakowania, które w pełni nadają się do recyklingu. Płynne produkty z mleka są transportowane w zwrotnych kartonach i na wózkach. Nie wykorzystujemy PVC ani plastików zawierających substancje chemiczne zaburzające gospodarkę hormonalną.

W Valio gospodarka odpadami opiera się na ich segregacji. Zmniejszyliśmy ilość odpadów trafiających na wysypiska poprzez skuteczniejszą segregację i odzyskiwanie energii z coraz większej ilości odpadów.