Podstawy współpracy w Valio

Gospodarstwa mleczne są własnością regionalnych spółdzielni Valio, a cały zysk operacyjny przekazujemy fińskim gospodarstwom.

Około 5100 przedsiębiorstw mlecznych Valio należy do 14 spółdzielni mleczarskich. Szacuje się, że jedno gospodarstwo zatrudnia trzy osoby: hodowców krów mlecznych, weterynarzy, zaopatrzeniowców, osoby karmiące, konserwatorów i producentów maszyn, jak również konstruktorów obór i wykonawców robót budowlanych. Cieszymy się, że mamy swój wkład w fińską gospodarkę.

Przedsiębiorcy mleczni Valio wytwarzają około 80% fińskiego mleka. Całość przetwarzamy, a gospodarstwom Valio wypłacamy taką samą cenę, niezależnie od ilości i miejsca produkcji. W styczniu 2018 roku zaczęliśmy wręczać premie przedsiębiorcom zaangażowanym w poprawę dobrostanu zwierząt.

Celem Valio jest przekazywanie właścicielom gospodarstw ponad 40% rocznych obrotów za pośrednictwem spółdzielni i płacenie najlepszej ceny rozliczeniowej w Unii Europejskiej. Od początku XXI wieku utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej ceny w UE.

Mleko jest źródłem 60% dochodów z działalności rolniczej

Tworzymy miejsca pracy w całej Finlandii. Produkcja mleka to jedyna forma działalności rolniczej, która może być praktykowana w każdym miejscu w kraju – także tam, gdzie warunki naturalne i pola nie są odpowiednie do uprawy roślin jadalnych.

Krowie mleko jest źródłem około 60% dochodów z działalności rolniczej w Finlandii (1), a dzięki Valio w 2018 roku dochody Finów z tego tytułu wyniosły około miliard euro.

Dbamy o dobro, wiedzę i umiejętności hodowców krów mlecznych

Praca w gospodarstwie mlecznym wymaga różnych umiejętności i dobrej kondycji fizycznej. Poza uprawą paszy, hodowcy krów mlecznych troszczą się o dobrostan zwierząt, zapewniają jakość mleka, zarządzają działalnością swoich gospodarstw i dbają o ich zrównoważony rozwój. Gminy zapewniają usługi zastępowania pracowników w gospodarstwach mlecznych.

Podstawowe usługi produkcyjne Valio, takie jak zapewnianie odpowiedniego poziomu jakości mleka, dbanie o stan zdrowia zwierząt i rozwój gospodarstw, zazwyczaj nie wiążą się z opłatami dla przedsiębiorców.

Misją Valio jest dbanie o dobre samopoczucie i dobry smak w odpowiedzialny sposób. Potrzeby konsumentów, społeczeństwa i środowiska naturalnego stale się zmieniają. Dążymy do tego, aby oferować najlepsze rozwiązania. Nasza strategia obejmuje program odpowiedzialności. Określiliśmy kluczowe obszary, które są niezwykle ważne dla naszych interesariuszy i dla naszej działalności, i skupiamy na nich naszą uwagę.