Kluczowe zagadnienia zrównoważonego rozwoju Valio

Zrównoważona produkcja mleka i odpowiedzialny biznes są teraz jeszcze bardziej widoczne w Valio. Po raz pierwszy stały się one częścią przewagi konkurencyjnej określonej w strategii firmy.

Jednak odpowiedzialne działania nie są niczym nowym dla Valio. Od dawna poprawiamy dobrostan krów i cieląt, jakość mleka, bezpieczeństwo żywności i dobre samopoczucie w pracy, a także stale pracujemy nad produktami promującymi zdrowie i efektywnym wykorzystaniem zasobów.

Odpowiedzialne działanie jest integralną częścią naszej działalności od dziesięcioleci, ale nie zostało aktywnie wyrażone. Zrównoważony rozwój stał się obecnie bardziej oczywisty dla Valio, ponieważ świat wokół nas się zmienił.

Klienci, konsumenci i społeczeństwo są coraz bardziej świadomi faktu, że nie wystarczy, aby firmy działały tylko w granicach prawa. Niezwykle ważne jest również to, aby działalność firmy była etycznie odpowiedzialna.  Nasi interesariusze całkowicie słusznie bardzo wyraźnie oczekują coraz bardziej etycznie odpowiedzialnych działań i tego, aby te działania były bardziej widoczne niż wcześniej. Mając to na uwadze, w Valio ustaliliśmy pięć głównych tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju wraz z powiązanymi celami. Oto one:

1.  Spółdzielnia należąca do hodowców
2.  Dobrostan zwierząt
3.  Zrównoważona produkcja mleka i gospodarka obiegu zamkniętego
4.  Przejrzyste zamówienia
5.  Innowacje mające na celu promowanie zdrowia i dobrostanu

W tej chwili firma Valio ma rekordową liczbę projektów ukierunkowanych na spełnienie tych celów tematycznych. Projekty zostały uruchomione w spółdzielniach oraz w produkcji, logistyce i zaopatrzeniu. Podejmowane są również znaczące starania na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w grupach produktów oraz w zakresie badań i rozwoju.

Uważamy, że firma Valio powinna dobrze zadbać o identyfikowalność, bezpieczeństwo żywności, kontrolę wewnętrzną i aspekty związane z prawami człowieka. Innymi słowy te podstawowe kwestie nie zostały wyróżnione jako nasze główne tematy. Główne tematy to obszary, w których musimy radzić sobie jeszcze lepiej.

Firmy na światowym poziomie nie mogą zadowolić się niczym innym niż pierwszorzędnymi standardami dotyczącymi kwestii zrównoważonego rozwoju. W Valio naprawdę działamy na rzecz idei „Razem możemy sprawić, by życie było lepsze”.

„Razem możemy sprawić, by życie było lepsze”