Polityka prywatności

Plik z opiniami klienta Valio Ltd

Polityka prywatności zgodna z sekcją 10 fińskiej Ustawy o danych osobowych (523/1999)

Nazwa pliku

Plik z opiniami klienta Valio Oy

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kontrolera

Usługi dla konsumentów

Valio Oy Meijeritie 6, 00370 Helsinki, Finlandia

P.O. Box 10, 00039 VALIO, Finlandia

Tel.: +358 010 381 121

Cel przetwarzania danych osobowych

Zarządzanie relacjami z klientami, badanie opinii, dostarczanie danych klientom oraz przetwarzanie otrzymanych opinii na temat produktów i usług firmy Valio.

Rozmowy telefoniczne przeprowadzane między klientami i firmą Valio mogą być nagrywane w celu dokładnego udokumentowania przekazywanych opinii, późniejszych badań z nimi związanych i ewentualnych sporów. Administratorem tych nagrań może być także dostawca usług pracujący na rzecz firmy Valio, którego rola i zakres obowiązków obejmują dostęp do danych osobowych oraz ich przetwarzanie.

Zawarte w pliku dane

Podmiotami, których dotyczą dane, są klienci lub osoby, które zakupiły produkty firmy Valio oraz kontaktowały się z Działem usług dla konsumentów firmy Valio w celu zdobycia produktu lub uzyskania innych informacji. Zapisane dane dotyczące tych osób obejmują dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane konta bankowego, przechowywane w celach ewentualnych zwrotów kosztów oraz w związku z przekazywanymi przez klientów opiniami. Informacje zawarte w opiniach klientów składają się ze skarg i zapytań o produkty. Firma Valio może także zapisywać nagrania rozmów z klientami.

Standardowe źródła danych

Informacje podawane osobiście przez klientów (drogą telefoniczną, pocztową, internetową lub z wykorzystaniem innych, równoważnych środków komunikacji).

Ujawnienie danych

Dane osobowe zazwyczaj nie są przekazywane w inny sposób niż jako zawartość pliku. Dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Opis zasad dotyczących zabezpieczeń pliku

Plik został zabezpieczony przed niepowołanym użytkowaniem za pomocą odmiennych dla każdego użytkownika identyfikatorów, haseł i praw dostępu. Plik znajduje się na komputerze umieszczonym w centrum danych zabezpieczonym przed nieupoważnionym dostępem. Dostęp do pliku za pomocą Internetu został uniemożliwiony dzięki zastosowaniu rozwiązania zapory sieciowej (tzw. „firewall”). W regularnych odstępach czasu wykonywane są kopie zapasowe pliku.

Dokumenty zawierające tekst przechowywane są w zabezpieczonych miejscach.

Prawo dostępu do danych i prawo do wystąpienia o sprostowanie

Podmioty, których dotyczą dane, mają prawo do wglądu w znajdujące się w pliku ich własne dane osobowe.

Prawo do wprowadzenia zakazu przetwarzania danych

Podmiot, którego dotyczą dane, ma prawo do wprowadzenia zakazu przetwarzania dotyczących go danych, które są wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość lub marketingu bezpośredniego oraz badań opinii publicznej i badań rynkowych.