შინაარსზე გადასვლა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

განახლების თარიღი: 2024 წლის 14 თებერვალი

ეს კონფიდენციალურობის განცხადება აღწერს, თუ როგორ ამუშავებს შპს Valio („Valio“) თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, როდესაც თქვენ სტუმრობთ მის ვებსაიტებს. ეს კონფიდენციალურობის განცხადება ვრცელდება მხოლოდ ქუქი-ფაილების და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიების საშუალებით მიღებულ ინფორმაციაზე, რომლებიც მიჩნეულია პერსონალურ მონაცემებად.

Valio-ს შეუძლია დროდადრო განაახლოს ეს განცხადება კონფიდენციალურობის შესახებ, მაგალითად, კანონმდებლობის შესაძლო ცვლილებების გამო. Valio გაცნობებთ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში.

1. მაკონტროლებელი

შპს ვალიო (ბიზნეს ID: 0116297-6)

მეიჯერტი 6

00370 ჰელსინკი, ფინეთი

2. Საკონტაქტოპირი

Valio-ს კონფიდენციალურობის ოფიცერი: privacy.office@valio.fi, +358 10 381 2185, მისამართი: Valio Ltd/Privacy Officer, Meijeritie 6, 00370 ჰელსინკი, ფინეთი.

თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Valio-ს კონფიდენციალურობის ოფიცერს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასა და თქვენი უფლებების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე.

3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზა ნიდასაფუძველი

მონაცემების დამუშავების მიზანიმონაცემების დამუშავების საფუძველი
Valio.com ვებ-გვერდის ანალიზის, განვითარებისა და სტატისტიკისთვის; მიზნობრივი რეკლამის, კომუნიკაციისა და მარკეტინგული ღონისძიებების ოპტიმიზაციისთვის.თანხმობა (ქუქის თანხმობა)
ვებ-გვერდის ძირითადი ფუნქციონალების წარმოება Valio.com ვებ-გვერდის დაცვა მისი უსაფრთხო გამოყენების უზრუნველსაყოფად ქუქის გამოყენებაზე თანხმობის მართვა და თანხმობის შესახებ ინფორმაციის Google-ისთვის და ქვემოთ მე-6 პუნქტში მითითებულ სხვა ინსტრუმენტებზე გადაცემა.ვალიოს კანონიერი ინტერესი

გარდა ამისა, Valio-მ შეიძლება დააკავშიროს თქვენი ქუქი-ფაილის მონაცემები თქვენს სხვა პერსონალურ მონაცემებთან, რომლებიც წარმოდგენილია Valio-ს რეესტრში.

როდესაც ჩვენ თქვენი თანხმობის საფუძველზე ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს ზემოთ აღწერილი მიზნებისთვის, ჩვენ ვგულისხმობთ ქუქის თანხმობას, რომელსაც ვითხოვთ ვებ-გვერდზე შემოსვლის დროს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა, როგორც ეს აღწერილია ჩვენს ქუქის პოლიტიკაში.

როდესაც ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც აუცილებელია ჩვენი ვებსაიტის ფუნქციონირებისთვის, თქვენ ეთანხმებით ასეთი ქუქიების გამოყენებას ჩვენი ვებსაიტის დათვალიერებისას.

თქვენი თანხმობა თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია. თქვენ ეთანხმებით საჭირო ქუქის გამოყენებას, როდესაც ათვალიერებთ ჩვენს ვებგვერდებს. როდესაც პირველად ეწვევით ჩვენს ვებსაიტს, ქუქიების პარამეტრებიდან თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ რომელ არასავალდებულო ქუქი-ფაილებს დაეთანხმებით. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა ქუქიების გამოყენებაზე, როგორც ეს აღწერილია ჩვენს ქუქის პოლიტიკაში.

4. დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემები

Valio ამუშავებს შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს:

• პერსონალიზებული ანონიმური შემთხვევითი იდენტიფიკატორი;

• თქვენი ვიზიტი ვებსაიტზე, ისევე როგორც მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია (მაგ. თქვენ მიერ არჩეული ენა, ვიზიტები ვებსაიტებზე Valio-ს რეკლამებიდან)

5. Მონაცემთა წყაროები

Valio აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს მესამე მხარის ქუქიების და მსგავსი ტექნოლოგიების მეშვეობით. Valio აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს ანალიტიკური ხელსაწყოების საშუალებით (მაგ: როგორიცაა Google Analytics).

6. პერსონალური მონაცემების მიმღებები

Valio იყენებს შემდეგ აპლიკაციებს, რომელთა პროვაიდერები იღებენ შეგროვებულ მონაცემებს:

 • CookiePro: Cookie management
 • DoubleClick: Advertisement targeting and optimization
 • Facebook: Advertisement targeting and Facebook login
 • Google Analytics: Web analytics
 • Google Tag Manager: Tag management
 • Hotjar: User analytics
 • Linkedin: Advertisement targeting
 • CookiePro: ქუქის მართვა
 • DoubleClick: მიზნობრივი რეკლამა და ოპტიმიზაცია
 • Facebook: მიზნობრივი რეკლამა და ფეისბუქზე შესვლა
 • Google Analytics: ვებ ანალიტიკა
 • Google Tag Manager: თაგების მართვა
 • Hotjar: მომხმარებლის ანალიტიკა
 • Linkedin: რეკლამის თარგეთინგი

გარდა ამისა, Valio-მ შეიძლება მიაწოდოს თქვენი მონაცემები Valio-ს სარეკლამო და მედია სააგენტოებს, რომლებიც თავიანთ მომსახურებას აწვდიან Valio-ს.

Valio გადასცემს პერსონალურ მონაცემებს თავისი სერვისის პროვაიდერებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი მონაწილეობენ ამ კონფიდენციალურობის განცხადებაში აღწერილი გამოყენების განხორციელებაში. სერვისის პროვაიდერებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ პერსონალური მონაცემები სხვა მიზნებისთვის, გარდა იმ მიზნებისა, რომლებიც აღწერილია პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებისა და საფუძვლების ნაწილში, რომლებიც გამოიყენება Valio-სა და სერვისის პროვაიდერს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობაში. Valio-მ შეიძლება შეცვალოს ამ კონფიდენციალურობის განცხადებაში მითითებული სერვისის პროვაიდერები ან დაამატოს ახალი, ამ შემთხვევაში Valio განაახლებს ამ განცხადებას შესაბამისად.

7. პერსონალური მონაცემების გადაცემა ევროკავშირის ან EEA-ს გარეთ

ზემოთ აღწერილ სერვის პროვაიდერებს შეუძლიათ პერსონალური მონაცემების დამუშავება ევროკავშირის/EEA-ს გარეთ. ასეთ შემთხვევაში გადარიცხვები ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობისა და მასში დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

8. პერსონალურიმონაცემებისშენახვისპერიოდი

ქუქიების საშუალებით მიღებული პერსონალური მონაცემები ინახება შემდეგნაირად::

 • სესიის ქუქიები ზოგადად თითოეული სესიის ხანგრძლივობისთვის (არაუმეტეს 30 წუთისა) ან ბრაუზერის დახურვამდე.
 • მუდმივი ქუქიები ზოგადად მანამ, სანამ წაშლით ქუქი-ფაილს ან არა უმეტეს ორი წლისა.

ქუქიების მონაცემების შენახვის დეტალური პერიოდები მითითებულია ჩვენს ქუქის პოლიტიკაში. Cookie Policy.

9. პერსონალური მონაცემების დაცვა

Valio ზრუნავს თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებაზე შესაბამისი ადმინისტრაციული და ტექნიკური დაცვის ზომებით. პერსონალური მონაცემების დამუშავება შეუძლიათ მხოლოდ ისეთ პირებს, რომელთათვისაც აუცილებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავება სამუშაო ამოცანების შესასრულებლად. პერსონალური მონაცემების შემცველ სისტემებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ ცალკე მინიჭებული პირადი სახელებითა და პაროლებით.

Valio-ს მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შემცველი სისტემები და მონაცემთა ბაზები განთავსებულია დაბლოკილ ობიექტებში არსებულ სერვერებზე. ამ ობიექტებზე წვდომა შეუძლიათ მხოლოდ დასახელებულ პირებს, რომლებსაც აქვთ წვდომა სამუშაო დავალებების შესასრულებლად. Valio-მ უზრუნველყო სერვერები და მონაცემთა ქსელი შესაბამისი firewall-ით და სხვა ტექნიკური დაცვით. სერვერის პლატფორმები დაცულია წვდომის კონტროლის სისტემებით.

გარდა ამისა, Valio ამცირებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ვებგვერდის ვიზიტორების IP მისამართის ინფორმაციის ანონიმიზაციის გზით, სხვა მეთოდებთან ერთად.

10. შენი უფლებები

მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, თქვენ გაქვთ უფლება ნებისმიერ დროს:

• თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა (გადახედვის უფლება)

• არაზუსტი პერსონალური მონაცემების გასწორება ან შევსება;

• პერსონალური მონაცემების წაშლა;

• პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა (მაგ. იმ დროის განმავლობაში, რომლის განმავლობაშიც თქვენ ელოდებით პასუხს პერსონალური მონაცემების გამოსწორების მოთხოვნის შესახებ).

თქვენ უნდა წარუდგინოთ მოთხოვნა თქვენი უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებით ზემოთ მე-2 ნაწილში აღნიშნულ საკონტაქტო პირს. Valio-მ შეიძლება მოგთხოვოთ თქვენი ვინაობის გადამოწმება ან მოთხოვნის დადასტურები მის განხორციელებამდე. ვალიომ ასევე შეიძლება უარი თქვას თქვენი მოთხოვნის შესრულებაზე, მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში ვალიო გაცნობებთ მსგავს საფუძვლებს.

11. სამეთვალყურეო ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება, მიმართოთ კომპეტენტურ სამეთვალყურეო ორგანოს, თუ თვლით, რომ Valio-მ არ დაამუშავა თქვენი პერსონალური მონაცემები მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შეგიძლიათ საჩივარით მიმართოთ ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს ზედამხედველ ორგანოს, სადაც თქვენ ჩვეულებრივ ცხოვრობთ ან მუშაობთ, ან სადაც ადგილი ჰქონდა მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევას.

Search